Takskottning

Anlita alltid vana höjdarbetare med full säkerhetsutrustning vid takskottning!
Ring mig: 08-778 02 02 / 070-347 02 02 för mer information:

/Zakari Peltonen
Jag utför även manuell snöröjning i t.ex. trånga lägen.


Takskottning inte bara för säkerhets skull!

Risk för fuktskador.
När temperaturen kryper upp på plussidan och kall snö och is ligger kvar på taket, är det risk att den varma fuktiga luften på vinden kondenseras mot yttertakets undersida, som i sin tur kan ge fuktskador på undertaket och takstolar!

Högre energi kostnad.
Den kalla snön och isen som får ligga kvar på taket "kyler" ner huset med högre energi kostnad som följd!

Läs en snöskottares bekännelse