Jag är medlem i Svenska Trädföreningen.
Observera att jag inte påstår att jag är arborist/trädvårdare!!
Min "grej" är att få ner svårfällda träd på ett säkert sätt!


Läs mer på föreningens hemsida >> www.tradforeningen.se <<

Svenska Trädföreningen är en ideell förening som arbetar för att yrkesfolk ska få möjligheten att utbyta erfarenheter samt att höja kunskaperna om stads- och parkträd.

Föreningen anordnar bl.a. den mycket populära Träddagen varje år i samarbete 
med MOVIUM.

Föreningen är öppen för alla som yrkesmässigt arbetar med träd och trädvård, 
och välkomnar även dem utanför yrket som är intresserade av trädvård. 
Svenska Trädföreningen bildades 1992 och är sedan 1998 ansluten till International Society of Arboriculture (ISA).

Läs mer om  föreningens syfte i  Svenska Trädföreningens Broschyr 

OBS!   Du behöver Acrobat reader för att kunna läsa broschyren. Programmet hämtar du grattis på Adobes hemsida. 
Klicka på bilden så kommer du dit.