Denna sida presenteras av ECOPLUG:

Problemet när man fäller t.ex en asp är den sly som kommer att växa upp kring stubben.

Det finns två sätt att undvika det, antingen ringbarkar du träden och väntar 1 - 3 år tills trädet (rötterna) har dött.

Eller så använder du Ecoplug®. Det är ett mycket effektivt sätt att slippa allt efterarbete med sly bekämpning. Metoden går ut på att man slår/borrar hål och slår i pluggar med ämnet Roundup® som effektivt får rötterna att dö.

Läs mer på Clean Injection System AB´s hemsida eller till ECOPLUG direkt.

Om du skall fälla t.ex asp använd Ecoplug® för att slippa all slytillväxt.
Jag använder Ecoplug®!

Citerat ur Clean Injection System AB´s hemsida:
"Hans Merving startade företaget, Clean Injection System AB, 1985.
Målet med utvecklingen av Ecoplug® har alltid varit minimerad användning av kemikalier i skogsindustrin.

Hans insåg styrkan i individuell behandling och den första versionen av Ecoplug kom till. Det var en tablett som applicerades på plantan i ett yxhack. 1989 utvecklades den nuvarande Ecopluggen.
Den största skillnaden på den nuvarande pluggen och den tidigare varianten är att människor som arbetar med produkten slipper komma i kontakt med kemikalierna.

Ett flertal bekämpningsmedel har testats för att utröna vilken som ger bäst effekt i kombination med liten miljöpåverkan. Roundup® Dry från Monsanto™ visade sig vara den som uppfyller kraven bäst. Idag kräver allmän opinion och miljölagar att vi finner nya vägar att använda så små mängder bekämpningsmedel som möjligt.

Ecoplug klarar alla krav och tillsammans med det rena och enkla injektionssystemet visar sig Ecoplug vara den bästa metoden att bli av med oönskade växter."